Mesto za Vas

Kontaktirajte nas

Mesto za Vas

Kontaktirajte nas

Dimitrijević fizikalna terapija

Dalmatinska 94

Palilula

O nama
 


Ambulanta za rehabilitaciju Dimitrijević je osnovana 1994 kao specijalistička ordinacija za fizikalnu medicinu prim dr sci med Aleksandra Dimitrijevića, a od 1999 radi pod sadašnjim imenom Ambulanta za rehabilitaciju Dejana Dimitrijevića višeg fizioterapeuta.


Ambulanta radi pod stručnim nadzorom prim dr sci med Aleksandra Dimitrijevića a terapije sprovodi tim fizioterapeuta:


Dejan Dimitrijević     strukovni fizioterapeut
Danijela Dimitrijević - Dunja     strukovni fizioterapeut


Fizikalna terapija
 


Fizikalna terapija koristi razne oblike fizičke energije(svetlost, zvuk, magnetizam, elektricitet, toplotnu energiju, mehaničku...) u cilju lečenja oboljenja, povreda i njihovih posledica. Pri tome se pojedini oblici fizičke energije koriste pojedinačno ili kombinovano, prema potrebi uporedo sa medikamentoznim ili hiruškim lečenjem.
Fizička energija, bilo prirodom data ili veštačkim putem dobijena, prelazi iz jednog oblika energije u drugi, prema zakonu o održavanju energije, a njeno biološko delovanje manifestuje se lokalnim promenama u tkivu ili opštim reagovanjem celog organizma u zavisnosti od:
· Kvaliteta ,odnosno vrste primenjene fizičke energije
· Kvantiteta, odnosno trajanja i inteziteta delovanja
· Mesta delovanja, tj. površine, opsega i vrste tkiva,
· Stanja u kome se nalazi organizam ili pojedina tkiva, sposobnosti i mogućnosti reagovanja (stanja oboljenja ili povrede, starosti, osetljivosti, adaptacije ...)


Promene koje možemo očekivati posle primene određenih procedura fizikalne terapije su poboljšanje cirkulacije, ishrane i trofike tkiva, samim tim sprečavanje zastoja krvi i otoka tkiva. Mogu se ubrzati i regenerativni procesi, kako u pogledu anatomske i fiziološke tako i funkcionalne regeneracije.


 

Mesto za Vaš vrtić

Kontaktirajte nas

Želite da preporučite fizikalnu ordinaciju Dimitrijević i prikažete fotografije, lokaciju, navigaciju, vesti, dešavanja?

Vlasnici ili manadžeri ordinacije, želite da dodate/promenite opis vaše ordinacije? Osnovne informacije objavljujemo besplatno!

Kontaktirajte nas