Mesto za Vas

Kontaktirajte nas

Mesto za Vas

Kontaktirajte nas

Poliklinika Gracia Medika fizikalna terapija

Koče Popovića 7

Savski Venac

Fizikalna Terapija Beograd

• Elektroterapija
• TENS terapija (transkutana električna nervna stimulacija)
• Ultrazvučna terapija - sonoterapija
• Magnetoterapija
• Primena lasera u fizikalnoj terapiji - laseroterapija
• Kineziterapija
• Kinezi trake - kinezi taping
• Dijadinamičke struje (DDS)

Fizikalna terapija je medicinska procedura koja je veoma značajna i sastavni je deo lečenja i rehabilitacije neuroloških, reumatoloških, traumatoloških, ortopedskih bolesti, sportskih i drugih povreda. Prilikom sprovođenja fizikalne terapije koriste se različiti oblici energije (svetlosna, mehanička, toplotna,električna, magnetna).

U istoriji medicine fizikalna terapija je jedna od najranije primenjivanih metoda lečenja.
Sam naziv fysis potiče od grčke reči i znači prirodna, tj. upotreba prirodnih faktora u svrhu lečenja.
Poznato je da su drevni narodi koristili Sunčevu energiju u svrhu lečenja (helioterapija).
Sa razvojem i napredovanjem tehnologije danas je dostupna upotreba različitih oblika fizičke energije, postoje mnogobrojni aparati kojima se postižu odlični rezultati.
Posebno je značajno otkriće lasera-koji ima širok dijapazon terapijskih mogućnosti.

Koje su najčešće sportske povrede kod kojih se sprovodi fizikalna terapija?
- uganuća i povrede zglobova (luksacije, subluksacije, distorzije)
- povrede ligamenata, meniskusa kolena
- povrede mišića (nagnječenja, istegnuća, rupture...)
- teniski lakat

Koja su najčešća traumatološka i ortopedska stanja gde je indikovana fizikalna terapija?
- posle preloma kostiju
- stanja posle operativnih zahvata (rehabilitacija)

Kod kojih neuroloških problema fizikalna terapija daje dobre rezultate?
- oštećenja i povrede perifernih nerava
- polineuropatije

Primena fizikalne terapije kod bolova nastalih zbog degenerativnih bolesti kičmenog stuba:
- Cervikalni sindrom (bolovi u vratu i rameno-lopatičnom delu)
- Cervikobrahialgija ( bolovi u vratu koji se šire u ruke)
- Lumbalni sindrom (bolovi u lumbo-sakranoj regiji, krstobolja)

Šta se postiže primenom fizikalne terapije?
- poboljšanje cirkulacije
- poboljšanje metabolizma
- smanjenje bolova
- smanjenje otoka
- smanjenje zapaljenja
- ubrzava se zarastanje naprsnuća i preloma
- bolja je elastičnost tkiva

Koliko terapija je dovoljno?
U našoj poliklinici svakom pacijentu pristupamo posebno i posle obavljenog pregleda i postavljene dijagnoze određuje se koja terapija (ili kombinacija terapija) će dovesti do najboljeg rezultata. Broj tretmana je različit i zavisi od težine tegoba.
Poboljšanje nastaje već posle nekoliko obavljenih terapija

Mesto za Vaš vrtić

Kontaktirajte nas

Želite da preporučite fizikalnu ordinaciju Poliklinika Gracia Medika i prikažete fotografije, lokaciju, navigaciju, vesti, dešavanja?

Vlasnici ili manadžeri ordinacije, želite da dodate/promenite opis vaše ordinacije? Osnovne informacije objavljujemo besplatno!

Kontaktirajte nas