Mesto za Vas

Kontaktirajte nas

Mesto za Vas

Kontaktirajte nas

Antamedica fizikalna terapija

Nebojšina 30

Vračar

Za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju postoji divna izreka: DRUGA ŠANSA ŽIVOTA!
Nema nijedne grane medicine, gde fizikalna terapija i kineziterapija nisu sastavni deo lečenja!
Šta je fizikalna terapija? Šta je kineziterapija?
Fizikalna terapija predstavlja aplikaciju (primenu) raznih oblika fizičke energije (svetlosne, toplotne, električne, magnetne, mehaničke…) u cilju prevencije, lečenja i funkcionalnog osposobljavanja obolelih i povređenih (medicinska rehabilitacija).
Naziv fizikalna terapija potiče od grčke reči “fysis”, što u prevodu znači “prirodna”, tj.primena prirodnih faktora u svrhe lečenja. Još su stari Asirci, Egipćani, Grci i Rimljani koristili Sunčevu svetlosnu energiju u svrhe lečenja.Takođe, u grčkoj i rimskoj istoriji nalaze se prvi zapisi o elektro- terapiji, primeni životinjskog elektriciteta u terapijske svrhe ( Aristotel, Skribonie, Dioskurid ). I stari Kinezi su koristili prirodne agense u svrhe lečenja, posebno toplotu, pokret, ubod…
Zato možemo reći da je fizikalna terapija jedna od najstarijih metoda lečenja u istoriji medicine.


Zahvaljujući napretku i razvoju tehnologije, posebno elektronike, omogućena je kontrolisana upotreba raznih oblika fizičke energije kao što su : električna energija, zvučna energija, svetlosna energija i dr. To su tzv. veštački fizički agensi.
Pomenimo samo LASER kao fascinantno otkriće XX veka , čije su terapeutske mogućnosti ogromne!
I pored toga “ kraljicom” fizikalne terapije smatra se kineziterapija- terapija pokretom!
Termin “rehabilitacija” potiče od latinske reči “rehabilitatio” koja znači ponovo uspostavljanje ranijeg, predjašnjeg stanja.
Medicinska rehabilitacija podrazumeva sve postupkei aktivnosti kojima je cilj da smanje posledice oboljenja ili povredjivanja i razviju preostale fizičke i psihičke sposobnosti.
Šta podrazumeva pregled fizijatra?
Pregled lekara, specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije obuhvata opšti pregled i specijalni deo pregleda. U opštem delu pregleda uzimaju se sledeći podaci od pacijenta, tzv. Anamneza:
– lični podaci,
– glavne tegobe,
– sadašnja bolest,
– ranije bolesti,
– porodična anamneza
– psihosocijalna anamneza.
Specijalni pregled podrazumeva procenu funkcionalnog stanja pacijenta, tzv. Status functionalis, kada lekar procenjuje:
– posturu (stav, držanje tela)
– hod
– aktivnu i pasivnu pokretljivost kičme i svih zglobova
– tonus, trofiku i snagu mišića po MMT (manuelnom mišićnom testu)
– refleksnu aktivnost
– senzibilitet
– antropometrijske mere (mere se obim i dužina ekstremiteta)
– stanje periferne cirkulacije
– test aktivnosti dnevnog života (ADŽ test)

Uz klinički pregled, ukoliko je potrebno sprovode se dodatna dijagnostička ispitivanja, kao što su:
– laboratorijska ispitivanja (pregled krvi i urina)
– RTG
– CT (kompjuterizovana tomografija) tj. skener
– MR (magnetna rezonanca)
– EDg (elektromioneurografija – EMNG gornjih i donjih ekstremiteta)
– ultrazvuk mekih tkiva i zglobova
– Doppler krvnih sudova vrata, gornjih i donjih ekstremiteta

Kada je neophodno, dijagnoza se postavlja timski, konsultacijom doktora drugih specijalnosti: neurologa, neurohirurga, ortopeda, reumatologa, vaskularnog hirurga.
Nakon postavljene dijagnoze pravi se individualni terapijski plan, optimalan za svakog pacijenta koji podrazumeva primenu medikamenata, fizikalne terapije i kineziterapije.

Fizikalna terapija predstavlja aplikaciju (primenu) raznih oblika fizičke energije (svetlosne, toplotne, električne, magnetne, mehaničke…) u cilju prevencije, lečenja i funkcionalnog osposobljavanja obolelih i povređenih (medicinska rehabilitacija). Naziv fizikalna terapija potiče od grčke reči “fysis”, što u prevodu znači “prirodna”, tj.primena prirodnih faktora u svrhe lečenja. Još su stari Asirci, Egipćani, Grci i Rimljani koristili Sunčevu svetlosnu energiju u svrhe lečenja.Takođe, u grčkoj i rimskoj istoriji nalaze se prvi zapisi o elektroterapiji, primeni životinjskog elektriciteta u terapijske svrhe ( Aristotel, Skribonie, Dioskurid ). I stari Kinezi su koristili prirodne agense u svrhe lečenja, posebno toplotu, pokret, ubod…
Zahvaljujući napretku i razvoju tehnologije, posebno elektronike, dolazi i do naglog razvoja “ aparaturne fizikalne terapije”( elektro -, magneto -, foto -, sonoterapije…). I pored toga “ kraljicom” fizikalne terapije smatra se kineziterapija – terapija pokretom!

Još jedan terapijski izbor čini masaža kao oblik mehanoterapije.

EDUKATIVNI TEKSTOVI:

TRAKCIJA – SPINALNA DEKOMPRESIJA

SPONDILOZA – OKOŠTAVANJE KIČME – BOLEST SAVREMENOG ČOVEKA!

OSTEOPOROZA “ TIHI KRADLJIVAC KOSTIJU ”

FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA U TERAPIJI BOLNIH STANJA

DEGENERATIVNE BOLESTI PERIFERNIH ZGLOBOVA

PATOLOGIJA U FIZIKALNOJ MEDICINI I REHABILITACIJI

Mesto za Vaš vrtić

Kontaktirajte nas

Želite da preporučite fizikalnu ordinaciju Antamedica i prikažete fotografije, lokaciju, navigaciju, vesti, dešavanja?

Vlasnici ili manadžeri ordinacije, želite da dodate/promenite opis vaše ordinacije? Osnovne informacije objavljujemo besplatno!

Kontaktirajte nas